Len gỗ tiêu âm – Vật liệu thiên nhiên chất lượng cao

600.000 700.000 

Len gỗ tiêu âm là một loại vật liệu cách âm và hấp thụ âm thanh được sản xuất bằng cách trộn sợi len gỗ tự nhiên và xi măng với nước, tạo ra một sản phẩm kết hợp các đặc tính mạnh mẽ của xi măng với các đặc tính tự nhiên của gỗ.