Mút gai tiêu âm – Giải pháp tối ưu cho âm thanh

40.000 85.000 

Mút gai tiêu âm là một loại vật liệu tiêu âm được sử dụng để giảm tiếng vọng và phản xạ âm thanh trong các không gian âm thanh.