Tại Muttrung.com, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn với sự tận tâm và sự quan tâm tối đa. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:

Khi bạn tương tác với trang web Muttrung.com, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Thông tin này có thể được thu thập khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, hoặc tham gia vào các khảo sát hoặc chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, xử lý đơn hàng, liên lạc với bạn về tình hình đặt hàng và cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn và tùy chỉnh nội dung trang web theo sở thích của bạn.

Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đúng. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn.

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc khi cần thiết để thực hiện dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, như việc giao hàng hoặc xử lý thanh toán.

Quyền Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân:

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình bằng cách cập nhật thông tin trong tài khoản của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi để yêu cầu cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin.

Liên Hệ Chúng Tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Thay Đổi Chính Sách:

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các thay đổi này.

Tại Muttrung.com, chúng tôi cam kết đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ và sử dụng một cách an toàn và có trách nhiệm. Chính sách bảo mật này là cam kết của chúng tôi đối với bạn.

Cao su dac
Cao su luu hoa